پرش لینک ها

منابع انسانی

آنچه که در این چرخه نقش اصلی را بازی میکند در واقع آدم‌ها هستند و روح و هسته اصلی آن‌ها است که به این سیستم جهت می‌دهند.
آیا اگر شما بهترین قواعد و قوانین دنیا را طراحی کنید ، تا بازیکنان خوب نداشته باشید بازی شما جلو می‌رود ؟ آیا با بهترین و حساب شده‌ترین نقشه‌ها برنده خواهید شد اگر افراد تیمتان ندانند چگونه میتوانند نقشه‌هایتان را بخوانند ؟

منابع انسانی اینسپشن :

منابع انسانی اینسپشن ، شبکه‌ای است از افراد به هم مرتبط که به نحوی موثر با یکدیگر در تعاملند . کارآفرینان ، اساتید ، سرمایه گذاران ، متخصصان ، نیروهای کار ماهر و جوانان با انگیزه همه بخشی از این شبکه‌ی بزرگ هستند .
اولین اتفاقی که در این دپارتمان می افتد استعداد‌یابی و شناخت کامل افراد است . افراد و بخش عمده‌ای از ویژگی‌هایشان به روش‌های مختلفی به صورت کاملا علمی ، عینی و تجربی بررسی می‌شوند . افراد با شرکت در کمیته‌ها ، درگیری در پروژه‌ها ، گذراندن انواع تست‌ها و آزمون‌ها و مصاحبه‌های مختلف ، دوره‌های آموزشی و حضور فیزیکیشان به ما این امکان را میدهد که شناخت عمیق تری نسبت به آنها ، انگیزه‌هایشان ، مهارت‌هایشان ، ضعف‌ها و قوت‌هایشان پیدا کنیم . پس از آن ، افراد میتوانند در یک یا چند بخش اینسپشن ، متناسب با توانمندی‌هایشان شروع به کار کنند و یا به عنوان نیروی کار به شرکت‌هایی که درخواست نیرو دارند ارجاع داده شوند . آموزش و توسعه‌ی مهارت‌های این افراد به طور پیوسته ، یکی از اصلی ترین برنامه‌های سازمان می‌باشد.