پرش لینک ها

آموزش

اصل یادگیری مداوم ‌، از المان‌های حیات هر سیستم و سازمانی است. در اینسپشن یادگیری و آموزش به طریق مختلفی اتفاق می‌افتد.

دپارتمان آموزش اینسپشن :

موسسه آموزش عالی آزاد بهار که از ارکان اصلی دپارتمان آموزش اینسپشن است‌، آموزش‌های مدیریتی‌، مهارتی و تخصصی که بر اساس نیازهای شما طراحی شده اند را ارائه می‌دهد. تمامی افراد اعم از کارکنان‌، مدیران‌، مشتریان‌، مشاوران‌، کارآفرینان و … که با اینسپشن در ارتباط هستند می توانند آموزش‌های مختص به خود را بگذرانند. افراد حتی از سنین پایین تا مدیران ارشد سازمان‌ها و گروه‌های مختلف کاری‌، تحت آموزش‌های تئوری و عملی قرار میگیرند.
علاوه بر آن قسمت دیگری از یادگیری در دنیای کار اتفاق می‌افتد. افراد پس از ورود به تیم اینسپشن بر اساس علاقه وارد کمیته‌های تخصصی می‌شوند‌، در این کمیته‌ها پروژه‌هایی واقعی در جریان می‌باشد و افراد با قرارگیری در این کمیته‌ها و درگیری با پروژه‌های مختلف با مشکلات و چالش‌های فراوان برخورد می‌کنند که به یادگیری و کسب تجربه می انجامد.