پرش لینک ها

کارآفرینی

مگاگروه اینسپشن، در دپارتمان کارآفرینی اقدام به عملیاتی کردن ایده های مختلف و شروع تجارت های گوناگون در حوزه های متفاوت می‌نماید تا از این طریق با انجام کارآفرینی و ایجاد اشتغال گامی به سوی پیشرفت ایران عزیز بردارد. اصلی ترین ویژگی این دپارتمان ، کمک و همراهی افراد و گروه های مختلف در صنایع گوناگون است تا از این طریق بتواند تجارت های بزرگ و کوچکی ایجاد کند که تمامی آن ها از راهبری و همکاری اینسپشن و تیم آن بهره ببرند